หน้าหลัก

UV-Vis-NIR Reflectance Spectroscopy of Natural-Color Saltwater Cultured Pearls from Pinctada Margaritifera

314 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 5
พร้อมใช้งาน :
external-site