หน้าหลัก

Spectral Characteristics of Natural-Color Saltwater Cultured Pearls from Pinctada Maxima

209 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 5
พร้อมใช้งาน :
external-site