หน้าหลัก

A Comparison of Modern and Fossil Ivories Using Multiple Techniques

248 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 12
พร้อมใช้งาน :