หน้าหลัก

Three-Phase Inclusions in Emerald and Their Impact on Origin Determination

250 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 19
พร้อมใช้งาน :
external-site