หน้าหลัก

Alluvial Sapphires from Montana: Inclusions, Geochemistry, and Indications of a Metasomatic Origin

679 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 22
พร้อมใช้งาน :