หน้าหลัก

An Early Byzantine Engraved Almandine from the Garibpet Deposit, Telangana State, India: Evidence for Garnet Trade Along the Ancient Maritime Silk Road

188 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 17
พร้อมใช้งาน :