หน้าหลัก

Pleochroism and Color Change in Faceted Alexandrite: Influence of Cut and Sample Orientation

300 8

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 11
พร้อมใช้งาน :