หน้าหลัก

Optical Whitening and Brightening of Pearls: A Fluorescence Spectroscopy Study

1,911 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 8
พร้อมใช้งาน :