หน้าหลัก

Baroque-Era Rose Cuts of Colored Stones: Highlights from the Second Half of the Seventeenth Century

567 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Coloured Stone
จำนวนหน้า : 25
พร้อมใช้งาน :
external-site