หน้าหลัก

Color Mechanism and Spectroscopic Thermal Variation of Pink Spinel Reportedly from Kuh-i-Lal, Tajikistan

136 4

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 16
พร้อมใช้งาน :
external-site