หน้าหลัก

A Canary in the Ruby Mine: Low-Temperature Heat Treatment Experiments on Burmese Ruby

117 4

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 24
พร้อมใช้งาน :