หน้าหลัก

Demantoid Garnet from Antetezambato, Northern Madagascar—Internal Characteristics and Their Use in Deciphering Geographic Origin

143 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 16
พร้อมใช้งาน :
external-site