หน้าหลัก

Demantoid from Kerman Province, South-east Iran: A Mineralogical and Gemmological Overview

149 5

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 19
พร้อมใช้งาน :
external-site