หน้าหลัก

Atomic and microstructural origin of banded colours in purple-blue variety of agate from Yozgat Province, Turkey

132 3

ชื่อวารสาร : -
วันที่เผยแพร่ : 03/2023
สำนักพิมพ์ : Springer
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 8
พร้อมใช้งาน :
external-site