หน้าหลัก

Hydrogen defects in feldspars: defect properties and implications for water solubility in feldspar

116 2

ชื่อวารสาร : -
วันที่เผยแพร่ : 03/2023
สำนักพิมพ์ : Springer
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 22
พร้อมใช้งาน :