หน้าหลัก

Characterisation of contact twinning for cerussite, PbCO3 , by single-crystal NMR spectroscopy

97 3

ชื่อวารสาร : -
วันที่เผยแพร่ : 03/2023
สำนักพิมพ์ : Springer
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 9
พร้อมใช้งาน :