หน้าหลัก

Gemmological and Spectroscopic Characteristics of Different Varieties of Amber from the Hukawng Valley, Myanmar

145 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 03/2023
สำนักพิมพ์ : Gem-A
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 19
พร้อมใช้งาน :
external-site