หน้าหลัก

Flower-Shaped Trapiche Ruby from Mong Hsu, Myanmar: A Revised Growth Mechanism

1,150 11

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 03/2023
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 12
พร้อมใช้งาน :