หน้าหลัก

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงคุณภาพพลอยแซปไฟร์ธรรมชาติสีขาว สำหรับทดแทนอัญมณีคล้ายเพชรโดยใช้เทคนิคลำไอออน

405 4

วันที่เผยแพร่ : 12/2018
สำนักพิมพ์ : สกว.
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 121
พร้อมใช้งาน :