หน้าหลัก

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการซื้อเครื่องประดับเงินในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (Marketing mix affecting foreign tourists towards buying silver jewelry in Mueang Chiang Mai District)

81 3

วันที่เผยแพร่ : 05/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 106
พร้อมใช้งาน :
external-site