หน้าหลัก

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตโดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อประเมินทักษะปฏิบัติวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 1 (The development of demonstrate computer assisted instruction by using project-based learning process for skill evaluate in jewel

86 10

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 169
พร้อมใช้งาน :