หน้าหลัก

การศึกษาผลกระทบจากปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร (A Study of Impacts from Environment and Competitive Factors in Jewelry Industry Exportation of the Entrepreneur in Bangkok)

77 3

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 117
พร้อมใช้งาน :