หน้าหลัก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบุลักษณะด้วยคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงยิ่งกับธุรกิจเครื่องประดับทองและเพชรพลอย (Applying UHF RFID on gold ornament and jewelry business)

109 3

วันที่เผยแพร่ : 06/2020
หมวดหมู่ : Dissertation & Thesis
จำนวนหน้า : 102
พร้อมใช้งาน :