หน้าหลัก

Researcher Profile

แสงทิพย์ แสงบัวงามล้ำ
นาย แสงทิพย์ แสงบัวงามล้ำ
Saengthip Saengbuangamlam

สังกัด : -

คณะ : -

ความเชี่ยวชาญ : อัญมณี, ธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา อัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีวัสดุ

ผลงานตีพิมพ์