หน้าหลัก

Researcher Profile

จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ
จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ
Jiraroj T-Thienprasert

สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ : วิทยาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

ความเชี่ยวชาญ :

ผลงานตีพิมพ์