หน้าหลัก

การศึกษาทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิต่ำโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการดูดกลืนในช่วงรังสีอินฟราเรด

57 5

อ้างอิงจาก : GIT
พร้อมใช้งาน :