หน้าหลัก

Jewellery trend book 2018 / foreword by Nirmala Sitharaman ; preface by Praveenshankar Pandya ; introduction by Shimul Mehta Vyas

284 15

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : GJEPC INDIA
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : 267 p. :col. ill. ;33 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site