หน้าหลัก

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมเครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี = Factors that influence the participation of gems and jewelry cluster of Chanthaburi/ กนกพร เพียรประเสริฐ

63 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (6), 93 หน้า :ภาพประกอบ ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :