หน้าหลัก

Influence of Gold Nanoparticles on Mitochondrial Gene Expression in HeLa Cells = การศึกษาอิทธิพลของอนุภาคทองคำในระดับนาโนเมตรต่อการแสดงออกของยีนในไมโทคอนเดรียของ HeLa Cells/ Oraya Kamnerdsin

86 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Chulalongkorn University
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : xiv, 66 leaves :ill, table ;30 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site