หน้าหลัก

วิเคราะห์ปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจทองรูปพรรณ กรณีศึกษา : ร้านทองในย่านเยาวราช = The analysis factors behind success of gold business case study of gold business in Yaowaraj area / ศิรินันท์ นภาศิริปกรณ์

101 5

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : 121 แผ่น :ภาพประกอบ, ตาราง ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site