หน้าหลัก

The causes of colour in untreated, heat treated and diffusion treated orange and pinkish-orange sapphires

429 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 34
พร้อมใช้งาน :
external-site