หน้าหลัก

Diffraction Enhanced Imaging: a new X-ray method for detecting internal pearl structures

307 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 6
พร้อมใช้งาน :