หน้าหลัก

Gemmological and Spectroscopic Features of Untreated vs. Heated Amber

400 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 13
พร้อมใช้งาน :