หน้าหลัก

The Usambara effect and its interaction with other colour change phenomena

556 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 21
พร้อมใช้งาน :
external-site