หน้าหลัก

A short review of the use of 'keshi' as a term to describe pearls

1,539 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 8
พร้อมใช้งาน :
external-site