หน้าหลัก

Cultured Pearls from Lake Kasumigaura: Production and Gemological Characteristics

220 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 18
พร้อมใช้งาน :
external-site