หน้าหลัก

The role of Be, Mg, Fe and Ti in causing colour in corundum

480 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 13
พร้อมใช้งาน :