หน้าหลัก

Crowning glory: the ident fication of gems on the head reliquary of St Eustace from the Basle Cathedral Treasury

499 6

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 14
พร้อมใช้งาน :
external-site