หน้าหลัก

A Description of pearl farming with Pinctada maxima in South East Asia

350 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 9
พร้อมใช้งาน :