หน้าหลัก

Detection of Color Treatment and Optical Brightening in Chinese Freshwater “Edison” Pearls

129 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 11
พร้อมใช้งาน :