หน้าหลัก

A description and history of one of the largest nacreous pearls in the world

1,498 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :
external-site