หน้าหลัก

Effects of Mollusk Size on Growth and Color of Cultured Half-Pearls from Phuket, Thailand

147 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 07/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 10
พร้อมใช้งาน :
external-site