หน้าหลัก

Colour-change garnets from Madagascar: variation of chemical, spectroscopic and calorimetric properties

368 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 48
พร้อมใช้งาน :