หน้าหลัก

An Unusual Color-Change Almandine from Fazenda Rodolita, Tocantins State, Brazil

712 3

ชื่อวารสาร : The Australian Gemmologist
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : The Gemmological Association of Australia (GAA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 9
พร้อมใช้งาน :
external-site