หน้าหลัก

Padparadscha-Like Fancy Sapphires with Unstable Colors: Coloration Mechanisms and Disclosure

409 3

ชื่อวารสาร : InColor
วันที่เผยแพร่ : 08/2020
สำนักพิมพ์ : International Colored Gemstone Association (ICA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 3
พร้อมใช้งาน :
external-site