หน้าหลัก

Maxixe-type colour centre in natural colourless beryl from Orissa, India: an ESR and OA investigation

71 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 14
พร้อมใช้งาน :