หน้าหลัก

Morphological and gemmological features of gem-quality spinel from the Goron deposit, southwestern Pamirs, Tajikistan

1,795 5

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 4
พร้อมใช้งาน :
external-site