หน้าหลัก

Composition and Spectral Characteristics of Porcelain-Treated Turquoise

116 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 02/2023
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 20
พร้อมใช้งาน :
external-site