หน้าหลัก

Orangey-red to orangey-pink gem spinels from a new deposit at Lang Chap (Tan Huong-Truc Lau), Vietnam

192 5

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 9
พร้อมใช้งาน :
external-site