หน้าหลัก

The Identification of Turquoise by Infrared Spectroscopy and X-ray Powder Diffraction

287 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 5
พร้อมใช้งาน :
external-site